VILNIAUS R. IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ, PEDAGOGŲ IR TĖVŲ MENINIO-SOCIALINIO PROJEKTO „DOVANOKIME ŠILUMĄ“ NUOSTATAI

Socialinis projektas Dovanokime šilumą

RESPUBLIKINIO IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMO TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ PROJEKTO ,,MUZIKINIŲ PASAKAIČIŲ MIESTAS“ NUOSTATAI

Projekto „Muzikinių pasakaičių miestas“ nuostatai

VILNIAUS R.  IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KŪRYBINIO PROJEKTO

„STEAM BANDYMŲ, EKSPERIMENTŲ, TYRINĖJIMŲ SAVAITĖ“

NUOSTATAI

STEAM nuostatai

VILNIAUS R. IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ VIRTUALIOS GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDOS

„ PEDAGOGŲ SUKURTŲ PRIEMONIŲ PANAUDOJIMAS UGDYMO PROCESE“

 NUOSTATAI:

Nuostatai – pedagogų sukurtų priemonių panaudojmas ugdymo procese

PROJEKTAS: „KAI APLINK GAMTOJ ŠVARU, TAI GYVENT MUMS BUS SAUGU“

 NUOSTATAI

RESPUBLIKINIS EKOLOGINIS PROJEKTAS

PROJEKTAS: ,,KŪRYBIŠKAS VAIKŲ UGDYMO APLINKOS IR ERDVIŲ PANAUDOJIMAS“

2019-2020m.m.

,,BITUČIŲ“ grupė 4-5 metų vaikai.

Tikslas:

Ugdymo procese plačiau panaudoti ugdymo aplinkos ir erdvių teikiamas galimybes.

Uždaviniai:

1.Ugdymo procese naudoti kuo įvairesnes, netradicines aplinkas bei erdves.

2.Skatinti vaikų domėjimąsi aplinka, norą ją tyrinėti.

3.Skatinti kiekvieno vaiko iniciatyvumą, kūrybiškumą ir pasitikėjimą savimi.

       Projekto metu vaikai ėjo į ekskursiją stebėti rudeninės gamtos, rinkti medžių lapų, gilių ir įvairių uogų iš kurių gamino darbelius. Žiemos tematika buvo kolektyvinis darbas „ PAPUOŠIM EGLUTĘ “. Aplankėme eglutę savo gyvenvietėje, grožėjomės jos papuošimais. Vaikai štampavo eglutės žaisliukus su savo gamybos štampais, patys pasirinkę norimas spalvas ir vietą ant eglutės.

,,KŪRYBIŠKAS VAIKŲ UGDYMO APLINKOS IE ERDVIŲ PANAUDOJIMAS“

Pedagogės: Rasa Konova ir Marija Savickienė

Projektas :„Piešiu aš, pieši tu- pieškime visi kartu“

Projekte dalyvavo: 3-5 m. „Boružėlių grupės“ vaikai.

Projekto tikslas:

Meninės veiklos metu ugdyti vaikų socialinę kompetenciją,netradicinėje aplinkoje.

Projekto uždaviniai:

  1. Meninės veiklos metu ugdyti vaikų gražu bendravimą, bendradarbiavimą.

2.Stebint, analizuojant formuoti vaikų pozityvų požiūrį į gerąją darbo patirtį.

3.Suteikti vaikams kuo įvairesnės kūrybinės veiklos galimybių netradicinėje  aplinkoje.

4.Išgyventi naujai patirtų įspūdžių džiaugsmą piešiant, kuriant bendrus darbus.

Projekto metų vaikai išbandė savo piešimo įgūdžius, skirtingu metų laiku netradicinėje aplinkoje.

Įdomiausia vaikams buvo, iš gamtinių medžiagų,kurti tautišką juostąkurias rado darželio kieme rudenėliui atkeliavus.

Netradicinėje aplinkoje piešėme su vandens burbulais, o mažieji su ausų krapštukais.

Piešimas kaip niekas kitas lavina vaiko gebėjimus pastebėti detales, skirtumas, aptikti aplinkoje daug daugiau dalykų negu atrodo iš pirmo žvilgsnio.

Projektą organizavo IUP mokytojos: Viktorija Dailydienė, Regina Chont

92934229_553521275332712_4383790677129953280_n 92742484_662329807914466_6805711168997425152_n 92710586_1078138012557000_1626505918881464320_n 92675570_2296105240684863_1783244226293661696_n92606741_212683576682981_6879935148834422784_n   92537522_650792718831576_8532464446361042944_n    92459260_685621475311908_5887228083420790784_n   92459151_645856049317759_5557655842431434752_n92828132_928118267647270_489711582679400448_n (1)

VILNIAUS R. VALČIŪNŲ VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE

Įgyvendinamas projektas „STEAM idėjų plėtojimas integruojant inovatyvią „LEGO Education“ metodiką ikimokyklinio ugdymo įstaigose“

 Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama pagerinti vaikų gebėjimus – iniciatyvumą ir atkaklumą, kūrybiškumą, problemų sprendimą, tyrinėjimą, aplinkos pažinimą, skaičiavimą ir matavimą, mokėjimą mokytis, sakytinę kalbą – taikant inovatyvias LEGO Education metodikos idėjas naudojant STEAM Park ir MAKER priemones.

 Naudojant LEGO education priemones pedagogams atveriama galimybė išmokyti būtinų šiuolaikiniam vaikui gebėjimų, o siekiant suteikti vaikams kuo daugiau kūrybinės laisvės LEGO education sistema nuolat tobulinama, todėl STEAM parkas gali būti praturtintas inovatyviomis MAKER rinkinio idėjomis. Kiekviena veikla leidžia vaikams neribotai išreikšti save kūrybinių bandymų ir atradimų metu. Pedagogas, žinodamas savo veiklos tikslą, suteikia vaikams kuo daugiau laisvės bendraujant, konstruojant, kitaip veikiant, sudaro sąlygas mąstyti, aptarti ir, aišku, tęsti  – tai pagrindiniai LEGO education sistemos elementai.

Projekto metu bus sukurta su Lietuvos švietimo dokumentais, ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančiais dokumentais („Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“, 2014) suderinta, paremta LEGO Education idėjomis, naudojant STEAM Park ir MAKER priemones, vaikų ugdymo metodika, kuri bus skirta pažinimo (ankstyvosios matematikos ir mokslo) srities gebėjimams ugdyti. Metodika galės naudotis Lietuvos ikimokyklinio ugdymo mokytojai, dirbantys darželiuose, kurie taiko skirtingus ugdymo organizavimo modelius.

Projekte dalyvauja Panevėžio lopšelis-darželis ,,Pasaka“, Panevėžio lopšelis-darželis ,,Jūratė“, Vilniaus lopšelis-darželis „Švelnukas“, Telšių lopšelis-darželis „Mastis“, Telšių lopšelis-darželis „Žemaitukas“, Telšių rajono Rainių lopšelis-darželis, Telšių lopšelis-darželis „Eglutė“, Vilniaus lopšelis-darželis „Gintarėlis“, Vilniaus rajono Valčiūnų lopšelis-darželis, Vilniaus Salininkų lopšelis-darželis, Vilniaus  Simono Konarskio gimnazija, Vilniaus lopšelis-darželis „Viltenė“.

Projektas „STEAM idėjų plėtojimas integruojant inovatyvią „LEGO Education“ metodiką ikimokyklinio ugdymo įstaigose“, Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0082, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

STEAM

 RESPUBLIKINIS PREVENCINIS PROJEKTAS

„ŽAIDIMAI MOKO“

2019-2020 M.M.

Nuo š.m. spalio 1 d. Valčiūnų vaikų lopšelis – darželis jau trečius metus prisijungė ir dalyvauja Respublikiniame prevenciniame projekte „Žaidimai moko“. Projektą vykdo darželio pedagogės:   Anželika Jachimovičienė, Ilona Turbinova, vyresn. logopedė Julija Skripskienė.

                                                               42489174_2669225959770420_5179735914800218112_n                 

75362239_1009871666016519_1942196524922437632_n 76726059_1205817069629211_36494105185878016_n 76946383_796402920822201_3581396434395594752_n 76946910_2333104583479085_6223481734449594368_n 77237224_1046585572353530_5513950212277665792_n   78361932_2218423641783610_8045318973497016320_n   78538667_509410669654573_7523333799669661696_n

 „SVEIKATIADA“

2019 m. rugsėjo mėn. Valčiūnų  vaikų lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo grupė „Žiogeliai“ prisijungė prie projekto „SVEIKATIADA“. Projekto „SVEIKATIADA“ internetiniai puslapiai: http://sveikatiada.lt , https://www.facebook.com/Sveikatiada/

Atsakinga: Anželika Jachimovičienė

Sveikatiada logo PNG (1)

Skaniausių salotų paruošimas!

Projekto „Moku elgtis prie stalo“ pabaigai buvo gaminamos vaisių salotos. Vaikai patys pjaustė vaisius, serviravo stalą ir ragavo pačių gamintas salotas. Šio projekto metu įgytos žinios vaikams padės tinkamai elgtis prie stalo. Viso projekto metu vaikai sužinojo ir išmoko pagrindines taisykles kaip turime elgtis prie stalo, išmoko serviruoti stalą, lankstyti servetėles,  tinkamai  laikyti ir naudotis stalo įrankiais.

Atsakingi: socialinė pedagogė Ilona Turbinova, priešmokyklinio ugdymo pedagogės: Anželika Jachimovičienė, Zita Vasiliauskienė.

50728477_1739978316102862_484193224013905920_n 50792630_285468552128564_605344763851309056_n 50855113_1465375113594131_4863726312948236288_n                         

 50860324_505648496509340_3146108912059547648_n 50924324_799622637037416_4917714309556994048_n 50948228_546124982554510_5532285049707167744_n                         

PROJEKTAS

„MOKU ELGTIS PRIE STALO“

Nuo 2018 m.  lapkričio 2 d. Valčiūnų vaikų lopšelis – darželis įstaigoje organizuoja ir vykdo projektą „Moku elgtis prie stalo“. Projekto tikslas: ugdyti vaikų tinkamą elgesį prie stalo.  Elgesio menas prie stalo – būtinybė, kuri kitaip vadinama etiketu. Etiketas – visuotinai priimtos (gero) elgesio viešumoje. Gebėjimas elgtis prie stalo kaip pridera, padės vaikams nesijausti nejaukiai net ir nepažįstamų žmonių draugijoje.

Atsakingi: socialinė pedagogė Ilona Turbinova, priešmokyklinio ugdymo pedagogės: Anželika Jachimovičienė, Zita Vasiliauskienė.

45671286_2263918543840672_1853807691403624448_n

 RESPUBLIKINIS PREVENCINIS PROJEKTAS

„ŽAIDIMAI MOKO“

2018-2019 M.M.

Nuo spalio 1 d. Valčiūnų vaikų lopšelis – darželis  prisijungs ir dalyvaus Respublikiniame prevenciniame projekte „Žaidimai moko“. Projektą vykdo darželio pedagogės:   Anželika Jachimovičienė, Zita Vasiliauskienė,  Ilona Turbinova, vyresn. logopedė Julija Skripskienė.

                                      42489174_2669225959770420_5179735914800218112_n                               

 20190104_085858 20190104_085913 20190104_093726 20190104_094532 20190104_094542 20190104_094555 20190104_094613 20190104_094634 20190104_094730 20190104_095719 20190104_095736 20190104_095747 20190206_102745 20190206_102753 20190206_102801 20190206_102807 20190206_102813 20190206_102854 20190206_102859 20190219_094005 20190219_100140 20190219_093916

„ŽAIDIMAI MOKO“

2017-2018 M.M.

zaidimai_moko_logo155px

Valčiūnų vaikų lopšelis – darželis jau antrus metus dalyvauja Respublikiniame prevenciniame projekte „Žaidimai moko“. Šis projektas skirtas 5 – 6 metų vaikams. Pagrindinė projekto vykdymo veiklos forma yra – žaidimai. Darželio pedagogės šį projektą vykdo „Žiogelių“ grupės ugdytiniams. Labai svarbu paminėti, kad šio projekto tikslas – žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius. Projektą vykdo darželio pedagogės:  priešmokyklinio ugdymo vyresn. auklėtojos Anželika Jachimovičienė, Zita Vasiliauskienė, vyresn. pedagogė Ilona Turbinova, vyresn. logopedė Julija Skripskienė.

DSC_2807 DSC_2808 DSC_2810 DSC_2813 20171010_122001 20171010_122035 20171018_104213 20171018_104648 20171018_104655 20171018_104938

RESPUBLIKINĖ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ AKCIJA

„KALBA TYLA“

Balandžio 26 d. įstaigoje buvo minima Tarptautinė triukšmo suvokimo diena. Kiekvienais metais, paskutinį balandžio trečiadienį, minima Tarptautinė triukšmo suvokimo diena, kuri skirta atkreipti visuomenės dėmesį į visiems aktualią triukšmo problemą ir skatinti tylesnį ugdymo įstaigų, darboviečių, namų, poilsio aplinkos sukūrimą. Su vaikais mokėmės pasisveikinti be žodžių, kiekvienas vaikas išmoko parodyti savo vardą gestais, žiūrėjome filmuką apie gestų abėcėlę. Užsiėmimo pabaigai vaikai klausėsi ramios muzikos ir piešė tylą. Kiekvienas vaikas sėdint ratu papasakojo ką nupiešė. Iš piešinių buvo sukurta „Tylos knyga“.

Organizavo: vyr. auklėtoja Anželika Jachimovičienė, socialinė pedagogė Ilona Turbinova

20170425_091556 20170425_091748 20170425_091800 20170425_091814 20170425_091947 20170425_092010 20170425_094844  20170425_090938 20170425_091509 20170425_091139 20170428_095757 20170428_095733

„PROFESIONALIAUSIOS AUKLĖTOJOS“ KONKURAS

Vasario 7d. pedagogės Viktorija Skaržinska, Rasa Konova, Anželika Jachimovičienė ir muzikos mokytoja Tatjana Kinderevičienė dalyvavo Rudaminos vaikų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“  organizuotame „Profesionaliausios auklėtojos “ konkurse.

pedagoges1    pedagoges

VILNIAUS R. IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PROJEKTAS

„SVEIKAI VALGAU – SVEIKAS AUGU“ 

Mūsų darželis 2016 m. lapkričio mėn.  prisijungė prie projekto  „SVEIKAI VALGAU -SVEIKAS AUGU“.

Projekto tikslas –  formuoti teisingo maitinimosi nuostatas.

Projekto uždaviniai:

  • Turtinti vaikų žinias apie sveiką mitybą;
  • Skatinti ugdytinius sveikai maitintis;
  • Suteikti vaikams žinių apie maisto svarbą vaikų augimui, vystymuisi, sveikatai;
  • Ugdyti teisingus maitinimosi įgūdžius bei įpročius;
  • Suteikti ugdytiniams džiugių akimirkų, teigiamų emocijų.

Darželio pedagogės Anželika Jachimovičienė ir Rasa Konova paruošė ir pristatė įstaigoje organizuotų veiklų stendinį pranešimą.

                           DSC_1798  Pedagoges  konferencija


TARPTAUTINIS TOLERANTIŠKAS PROJEKTAS „SAY HELLO TO THE WORLD“ („PASAKYK LABAS PASAULIUI“)

Nuo 2016 m. vasario 22 d. mūsų darželis pradėjo vykdyti Tarptautinį projektą „Pasakyk labas pasauliui“.

Projekto tikslas – tolerantiškumo ugdymas.

Mūsų darželio vaikai bendrauja su Brazilijos darželio vaikais, suranda sau draugus, geba priimti kitos tautos vaikučius ir juos priima į savo draugų ratą.

2016 m. kovo 1 d. įvyko pirmasis video skambutis, kurio metų vaikai akivaizdžiai susipažino su Brazilijos draugais.

TARPTAUTINIS ILGALAIKIS PROJEKTAS „VAIKO KELIAS Į GRAŽIĄ KALBĄ“

Nuo 2014 metų spalio mėnesio mūsų darželio komanda prisijungė prie Tarptautinio ilgalaikio projekto „Vaiko kelias į gražią kalbą“.

PROJEKTO TIKSLAS – Ankstyvajame amžiuje (1,5-4 m.) sudaryti palankias sąlygas ankstyvosios vaikų kalbos sutrikimų prevencijos taikymui kalbos ugdyme: ugdyti vaikų kalbą remiantis ir vadovaujantis kalbos ugdymo modeliu, naudojant inovatyvius (kūrybiškus) metodus.

Parašykite komentarą