Veiklos sritys

Grupės

Nuo 2012-2013 mokslo metų mūsų įstaigoje įsteigta nauja lopšelinė grupė. Ją lanko 1,5 – 3 metų vaikučiai.

Valčiūnų vaikų lopšelis-darželis – tai šiuolaikinė, besimokanti, tobulėjanti, atvira pokyčiams įstaiga, kurioje dirba profesionalūs vadovai ir pedagogai, skleidžiantys savo gerąją darbo patirtį įstaigoje ir rajone, turinti estetinio – meninio ugdymo kryptį, kuri sąlygoja strateginį darželio tikslą – auginti vaiką kūrėju.

Lopšelio-darželio pedagogai, vadovaudamiesi Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, stengiasi kuo įvairiapusiškiau ugdyti vaiko asmenybę, talentą ir protinius bei fizinius sugebėjimus.

Atsižvelgiant į Vaiko gerovės valstybės, politikos konvenciją, ugdymas organizuojamas orientuojantis į vaiko interesus. Lopšelyje-darželyje sudaromos sąlygos kūrybiškumui atsiskleisti, skatinamas aktyvumas, ypatinga reikšmė teikiama žaidimui, kaip pagrindinei vaiko veiklai.

Lopšelyje-darželyje veikia penkios grupės, 4 – ugdymas vyksta lietuvių kalba, 1 – lenkų kalba.

  • Skruzdėliukų grupė;
  • Bitučių grupė;
  • Drugelių grupė;
  • Žiogelių grupė;
  • Boružėlių grupė.

Grupių savitumas:

Skruzdėliukų grupė.

Ugdymas vyksta lietuvių kalba. Grupėje dirbama pagal Valčiūnų vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programą „Aukime kartu, aš ir tu“. Grupę lanko 1,5-3 metų. Didžioji dalis grupės vaikų iš dvikalbių šeimų. Grupės vaikai mėgsta piešti, klausytis muzikos, šokti, vaidinti. Kreipiamas didesnis dėmesys vaikų meninių gebėjimų ugdymui. Meninę veiklą stengiamės integruoti su komunikavimo gebėjimų ugdymu. Ugdomoji veikla prasideda „Ryto ratu“ (tai: pasisveikinimas, pokalbiai įvairiomis temomis, diskusijos, literatūros klausymas, vaikų pasakojimai). Toliau darbas tęsiamas įvairiuose veiklos centruose.

Bitučių grupė

Ugdymas vyksta lietuvių kalba. Grupėje dirbama pagal Valčiūnų vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programą „Aukime kartu, aš ir tu“. Grupę lanko 4 – 5 metų. Ugdomoji veikla prasideda „Ryto ratu“ (tai: pasisveikinimas, pokalbiai įvairiomis temomis, diskusijos, vaikų pasakojimai, literatūros, tautosakos skaitymas, muzikos įrašų klausymas, garsų, žodžių žaidimai ir t.t.). Toliau darbas tęsiamas įvairiuose veiklos centruose.

Drugelių grupė

Ugdymas vyksta lietuvių kalba. Grupėje dirbama pagal Valčiūnų vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programą „Aukime kartu, aš ir tu“. Grupę lanko 3 – 4 metų. Daugiau nei pusę grupės sudaro vaikai iš mišrių šeimų (lietuvių, rusų, lenkų). Ugdomoji veikla prasideda „Ryto ratu“ (tai: pasisveikinimas, pokalbiai įvairiomis temomis, diskusijos, vaikų pasakojimai, literatūros skaitymas, muzikos įrašų klausymas ir t.t.). Toliau darbas tęsiamas įvairiuose veiklos centruose.

Žiogelių grupė

Ugdymas vyksta lietuvių kalba. Grupėje dirbama pagal Valčiūnų vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programą „Aukime kartu, aš ir tu“ ir priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Ikimokyklinę grupę lanko 5 – 6 metų. Ugdymas diferencijuojamas pagal vaikų amžių ir poreikį. Ugdomoji veikla prasideda „Ryto ratu“ (tai: pasisveikinimas, pokalbiai įvairiomis temomis, diskusijos, vaikų pasakojimai, literatūros skaitymas, muzikos įrašų klausymas ir t.t.). Toliau darbas tęsiamas įvairiuose veiklos centruose.

Boružėlių grupė

Ugdymas vyksta lenkų kalba. Grupėje dirbama pagal Valčiūnų vaikų lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programą „Aukime kartu, aš ir tu“. Grupę lanko nuo 3 iki 6 metų. Ugdomoji veikla prasideda „Ryto ratu“ (tai: pasisveikinimas, pokalbiai įvairiomis temomis, diskusijos, vaikų pasakojimai, literatūros skaitymas, muzikos įrašų klausymas ir t.t.). Toliau darbas tęsiamas įvairiuose veiklos centruose. Visa ugdomoji veikla pritaikoma įvairaus amžiaus vaikų poreikiams.

Parašykite komentarą