Veiklos tikslas, prioritetai ir uždaviniai

TIKSLAS

Lopšelyje-darželyje sukurti saugias, visapusiškai vaiko raidai atitinkančias sąlygas socialiniam, psichologiniam, emociniam bei fiziniam vaiko ugdymui (-si).

PRIORITETAI

  • Ugdymo ir ugdimosi kokybės tobulinimas.
  • Sveikos gyvensenos poreikio ugdymas.
  • Pilietiškumo, tautinės savimonės ir pagarbos etninei kultūrai ugdymas.
  • Socialinis ir intelektinis vaiko brandumas mokyklai.
  • Vaikų saviraiškos kūrybiškumo ugdymas.

UŽDAVINIAI

  • Ieškoti naujų, modernių, netradicinių, vaikams priimtinų būdų prigimtiniam judėjimo poreikiui tenkinti. Sociokultūriniams įgūdžiams ugdyti, bei emocinei sveikatai stiprinti.
  • Sudaryti sąlygas kalbinei veiklai. Formuoti negimtosios kalbos ugdimosi motyvus.
  • Meninėmis raiškos priemonėmis puoselėti lietuvių tradicinę kultūrą.
  • Tikslingai organizuoti kompleksinę vaikų veiklą, sukuriant palankią atmosferą vaikų ugdymui, padėti šeimai parengti vaiką mokyklai.

Parašykite komentarą